Ортодонтско лечение с алайнери

Невидима ортодонтия

Това е съвременен метод за подреждане на зъбите без брекети, със сигурен и предсказуем резултат.

Алайнерите са снемаеми, прозрачни ортодонски апарати, които са индивидуално изработени за всеки пациент, благодарение на съвременен триизмерен дигитален софтуер.

Алайнерите се прилагат както за корекции в позицията на отделни зъби, така и при аномалии в захапката.

Могат да се използват и при деца, и при възрастни.

Изключително подходящи са при пациенти с високи естетични изисквания, професионална ангажираност или чести пътувания. Лечението се извършва на стъпки, като всяка стъпка се състои от 3 шини. Пациентът поставя последователно шините, като всяка шина се носи около 1 седмица.
Продължителността на лечението зависи от вида на деформацията и броя на стъпките.

Ортодонтско лечение

Подобряване на естетичния вид

Ортодонтското лечение цели подобряване на естетичния вид и функцията на дъвкателния апарат. То може да се извърши със снемаеми или неснемаеми апарати.

Лечението с фиксирани апарати включва използването на брекети – малки пластинки, които се залепят към повърхността на зъбите. Могат да бъдат изработени от различен материал – метални, керамични, сапфирени, пластмасови и според това се разделят на естетични и неестетични.

Technological advancment

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Laser Technology

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Composite Bonding

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Teeth Whitening

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Някои съвети

Неща, които трябва да знаете!

Други елементи, които се използват са дъгите – те също могат да са естетични и неестетични, изработени от различни сплави, имат нужната еластичност и са с различно сечение. Дъгите се фиксират към брекетите с помощта на метални или ластични лигатури. Допълнителни помощни елементи могат да бъдат: канюли, кукички, бутони, пружинки и др.

Ортодонтското лечение има няколо фази:

  • Нивелираща – подреждане на зъбите и коригиране на ротациите
  • Движение на зъбите и затваряне на разстояния
  • Финиширане – извършване на дребни корекции и уплътняване на контактите между горни и долни зъби.
  • Период на ретенция – след сваляне на брекетите с цел задържане и стабилизиране на резултата има период на ретенция, по време на който се организира костта и лигавицата спрямо новото положение на зъбите. Носят се ретенционни апарати: фиксирани или снемаеми. Видът на ретенционния апарат се подбира съобразно състоянието на съзъбието и видът на деформацията.

Някои съвети

Как да започнем ортодонтско лечение?

  • Извършване на контролен преглед
  • Определен набор от рентгенографии
  • Отпечатъци и анализ на модели
  • Фотодокументация
  • Изготвяне на лечебен план, последователност на лечение и необходима апаратура.

Искате ли да имате усмивката на мечтите си?