Към неподвижното протезиране се включват лабораторно изработените керамични фасети, обличането на зъбите с корони и мостове, керамичните “пломби” – инлеи, онлеи, овърлеи, коронки и мостове над импланти.

Зъбен мост

При липсата на един или няколко зъба, дефекта, може да бъде възстановен от зъбен мост. Моста може да бъде изработен [...]
Прочетете