Информация за потребителите

Уеб платформата за орално здраве “Олдентал.бг” (www.alldental.bg) е собственост на Фондация “ОРАЛНО ЗДРАВЕ И ИНФОРМИРАНОСТ”, БУЛСТАТ: 177116997

“ОЛДЕНТАЛ ТРАВЕЛ” ООД, ЕИК: 203028505, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, бул.”Васил Левски” № 33, ет.1 е партньор в реализирането на отделните дейности на уеб платформата за орално здраве “Олдентал.бг”, включително, но не само на стопанската дейност.

Настоящите Общи Условия представляват правно съглашение между Вас лично (“Потребител”) и “ОЛДЕНТАЛ ТРАВЕЛ” ООД, ЕИК: 203028505, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, бул. “Васил Левски” № 33, ет.1 (“Титуляр”).

Общите условия представляват Договор между Вас и www.alldental.bg, с който получавате правото да използвате безплатно сайта за лични и нетърговски цели, при спазване на изброените по-долу условия. Настоящите общи условия Ви обвързват единствено като Потребител на сайта www.alldental.bg. Със отварянето на интернет страницата на www.alldental.bg, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях като се задължавате да ги спазвате.

При условие, че не сте съгласни с всички Общи условия, изброени по-долу, моля, не използвайте сайта www.alldental.bg.

“Потребител” е всяко физическо лице, което използва сайта www.alldental.bg.

Всички права запазени

Всички изображения, картинки, текстове, документи, бази данни, компютърни програми и друга информация, публикувани на този уебсайт (www.alldental.bg), са собственост на Alldental.bg и са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от уебсайта да бъдат използвани в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на уебсайта, при условие, че това не причинява вреди за Alldental.bg и прилежащите му услуги, при ясно текстово обозначаване на името на Alldental.bg и посочване на линк към уебсайта на Alldental.bg, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани. Начинът на отваряне на линка не следва да въвежда потребителя в заблуждение по отношение на Alldental.bg и предоставяните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на Alldental.bg интерфейс. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS продукти. Alldental.bg си запазва правото да преустанови подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължи предварително уведомление. Всяко възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и други на част или цялото съдържание на уебсайта, извън горната хипотеза, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Alldental.bg за съответния вид използване.

За да копирате, използвате, променяте и споделяте съдържанието на статии, трябва изрично да упоменете, че източника е www.alldental.bg и да поставите линк към оригиналния адрес от сайта.

Копирането на статии от www.alldental.bg в други сайтове е позволено при следните две условия:

  • Да се упомене като автор www.alldental.bg и да бъде поставен линк към оригиналната страница в сайта www.alldental.bg в самото начало на статията.
  • Всички линкове от оригинала, които сочат към вътрешни статии в сайта www.alldental.bg трябва да бъдат запазени.

Ограничаване на отговорността

www.alldental.bg не носи отговорност за последствията (евентуални вреди, свързани или породени по какъвто и да е начин с липсата на достъп до сайта), употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

www.alldental.bg не носи отговорност за полезността на материалите в сайта, и интерпретация на точността и пълнотата им. Съдържанието на текстовете в www.alldental.bg е само за информационни цели и не е предназначено да замести професионален медицински съвет, диагноза или лечение. Винаги търсете професионален съвет от вашия личен лекар/зъболекар. Не пренебрегвайте професионален медицински съвет, който изключва или отрича написаното в www.alldental.bg!

www.alldental.bg не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната достоверност), към която водят препратките на този сайт.

Промени

Потребителят се съгласява, че www.alldental.bg има право, без да носи отговорност към Потребителят или трети лица, да променя, спира, прекратява, преустановява работата на сайта, по всяко време, временно или постоянно, с или без предупреждение до Потребителят или трети лица.

www.alldental.bg си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта.

Copyright © AllDental Clinics