Прозрачни алайнери

No Comments

Ортодонтско лечение с алайнери

Невидима ортодонтия

Това е съвременен метод за подреждане на зъбите без брекети, със сигурен и предсказуем резултат.

Алайнерите са снемаеми, прозрачни ортодонски апарати, които са индивидуално изработени за всеки пациент, благодарение на съвременен триизмерен дигитален софтуер.

 • Алайнерите се прилагат както за корекции в позицията на отделни зъби, така и при аномалии в захапката.
 • Могат да се използват и при деца, и при възрастни.

Изключително подходящи са при пациенти с високи естетични изисквания, професионална ангажираност или чести пътувания. Лечението се извършва на стъпки, като всяка стъпка се състои от 3 шини. Пациентът поставя последователно шините, като всяка шина се носи около 1 седмица.
Продължителността на лечението зависи от вида на деформацията и броя на стъпките.

Подобряване на естетичния вид

Ортодонтското лечение цели подобряване на естетичния вид и функцията на дъвкателния апарат. То може да се извърши със снемаеми или неснемаеми апарати.

Лечението с фиксирани апарати включва използването на брекети – малки пластинки, които се залепят към повърхността на зъбите. Могат да бъдат изработени от различен материал – метални, керамични, сапфирени, пластмасови и според това се разделят на естетични и неестетични.

Неща, които трябва да знаете!

Други елементи, които се използват са дъгите – те също могат да са естетични и неестетични, изработени от различни сплави, имат нужната еластичност и са с различно сечение. Дъгите се фиксират към брекетите с помощта на метални или ластични лигатури. Допълнителни помощни елементи могат да бъдат: канюли, кукички, бутони, пружинки и др.

Ортодонтското лечение има няколо фази:

 • Нивелираща – подреждане на зъбите и коригиране на ротациите
 • Движение на зъбите и затваряне на разстояния
 • Финиширане – извършване на дребни корекции и уплътняване на контактите между горни и долни зъби.
 • Период на ретенция – след сваляне на брекетите с цел задържане и стабилизиране на резултата има период на ретенция, по време на който се организира костта и лигавицата спрямо новото положение на зъбите. Носят се ретенционни апарати: фиксирани или снемаеми. Видът на ретенционния апарат се подбира съобразно състоянието на съзъбието и видът на деформацията.

Как да започнем ортодонтско лечение?

 • Извършване на контролен преглед
 • Определен набор от рентгенографии
 • Отпечатъци и анализ на модели
 • Фотодокументация
 • Изготвяне на лечебен план, последователност на лечение и необходима апаратура.