MedLease е компания, фокусирана в предоставянето на проектно-потребителско финансиране – специализирана финансова услуга предназначена за медицински потребности. Процесът на кредитиране е по европейски модел, който дава възможност на клиента предварително да се запознае с условията, чрез предоставяне на договора по имейл.

С цел осигуряване на максимално удобство, съвместно с Evrotrust, компанията е интегрирала дистанционна услуга за идентификация и подписване на документи, чрез квалифициран електронен подпис. Услугата дава възможност на клиента да получава и подписва документи през личният си смарт телефон без значение къде се намира.

Благодарение на своята прозрачност и иновативност МедЛийз се утвърди като една от най-динамичните компании на пазара на финансови услуги за последните 3 години.