Инлеи. Онлеи. (Индиректни пломби)

No Comments
инлеи

Индиректни пломби се изработват, когато голяма част от зъба е засегната и няма достатъчно зъбна структурa.

Инлеите, онлеите, овърлеите са индиректни пломби, защото е необходимо да бъдат изработени в зъботехническа лаборатория, а не директно в стоматологичния кабинет. Те са зъбно-оцветени пломби, които изискват две посещения в кабинета, преди да се фиксират в устата.

Индиректните пломби се изработват, когато голяма част от зъба е засегната и няма достатъчно зъбна структура. Клинично направените пломби не са достатъчно здрави, когато разрушенията на зъба са по-големи вследствие на счупване или кариес. Най-често се правят на 6-и и 7-и зъб, които са дъвкателен център и поемат цялото налягане по време на дъвкателния акт.

По време на първото посещение, ако зъба е жив се поставя упойка и се изпиляват тъканите засегнати от кариеса или се премахва старата пломба. Взима се отпечатък и се избира цвят. Отпечатъка се изпраща в зъботехническата лаборатория, където се изработва инлея. Докато инлея стане готов (в рамките на 5 работни дни), доктора ще ви направи временна пломба.

При второто посещение се отстранява временната пломба и се поставя готовия инлей. Ако е необходимо се ажустира (изпилява), проверява се дали границите на инлея са точни и дали контактите с антагонистите (срещуположните зъби) са коректни и се залепва с фотополимерен или гласйономерен цимент.

Инлеите могат да бъдат керамични, фотополимерни, циркониеви и метални сплави (благородни и неблагородни) в зависимост от избора на материал, от който да бъдат изработени. Инлеите от метални сплави също са здрави и биологично поносими но голям недостатък е естетиката, поради което се препоръчват за дисталните (задни) зъби.

Керамичен и метален онлей

Керамичен и метален онлей

Онлей

Той покрива по-голяма част от зъба, в сравнение с инлея. Изработва се, така че да възстанови изцяло формата на засегнатия зъб. Принципа на изработване и поставяне е идентичен с този на инлея.

 

 

керамични инлеи

Подмяна на пломби от амалгама с керамични инлеи

Здрави ли са инлеите?

Тези пломби са много по-издръжливи, биологично поносими и високо-естетични и живота им е по-дълъг (над 30 години) в сравнение с обикновените пломби.

Изработват се изключително точно и с цвета на зъбите.

Кога е невъзможно поставянето на инлеи?

  • Когато липсва емайл и зъба е много нисък (плитки кавитети)
  • Алергии към материала (най-често за металните пломби)

За да получите насочваща информация или компетентна консултация от нашите специалисти, не се колебайте да се свържете с нас  – 0877 17 80 18