Орална хирургия – включва различни манипулации като отстраняване на зъби, челюстни и мекотъканни кисти, грануломи, патологични образувания, лечение на абсцеси и др. Извършват се в амбулаторни условия под локална анестезия.

При липсата на един или няколко зъба, дефекта, може да бъде възстановен от зъбен мост. Моста може да бъде изработен [...]
Прочетете