Зъбни импланти

По своята същност, зъбните импланти се делят на базални (наричани още имедиатни) и конвенционални. Разлика между тях е в тяхната имплементация в пациента. Конвенционалните импланти се поставят в т.нар. гъбеста (мека) кост, докато базалните се имплантират в кортикалната (много твърда) кост.

Конвенционалните импланти, известни също ѝ като импланти от “две части” се състоят от коренен компонент и зъбен компонент. Коренния компонент (имплант) се поставя в челюстната кост и за него се свързва зъбния компонент (надстройка), като обикновено се използва малък винт. След това надстройката се приготвя и персонализира за коронката. Конвенционалните зъбни импланти са основният вид импланти и са изключително ефективно и дългосрочно решение при липсващи зъби.

Зъбният имплант е титаниев елемент, който се поставя посредством хирургична операция в костта на челюстта с цел да замести липсващ зъб. Имплантите заместват корена на липсващите зъби и се използват като основа, върху която се поставят коронки, мостове или протези.

Конвенционалните импланти осигуряват ефективно дългосрочно решение за възстановяване на липсващите зъби, възстановяване функцията на устата и създаване на естествена привлекателна усмивка. Зъб с имплант ще изглежда точно като естествен зъб и пациентът ще може да яде и пие без никакво притеснение, тъй като корена на зъба също е премахнат. Имплантите са създадени от титан и няма риск от дразнене на венците или пречка за съседните зъби. Конвенционалните зъбни импланти също така предотвратяват костната дегенерация, която често може да се появи след загуба на зъби или когато човек носи протеза от години. Те също се правят от естетични материали и по този начин може да се осигури по-висок стандарт на лечение.

Подходящи ли са зъбните импланти за мен?

Всичко зависи от индивидуалната ситуация.

Ще разберем това, когато ни предоставите панорамна снимка или компютърна томография. Те ще ни покажат дали има наличие на здрава кост и здрави венци, и къде се намират синусите ви. Тъй като костта може да атрофира след изваждането на зъб, понякога се налага предварителна подготовка, като повдигане на синусите и присаждане на кост. Ако костта не е достатъчно солидна и твърда, или е намаляла с течение на времето се налaга присаждане на кост, за да се създаде здрава основа за поставяне на импланта. Костната присадка може да бъде направена преди или по време на процедурата с поставянето на импланта. В някои случаи може да отнеме до 3 месеца, за да зарасне костта преди да бъдат поставени имплантите. Когато синуса е твърде ниско се добавя кост към горната челюст, близо до кътниците и предкътниците, за да се “повдигне” синусната мембрана и да се осигури място за имплантите.

Technological advancment

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Laser Technology

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Composite Bonding

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Teeth Whitening

Technological advancements in natural-looking, tooth-colored dental materials make today’s cosmetic dental treatments more durable and predictable than in years past.

Процедурата

Какво трябва да знаете?

Необходими са 2 посещения в клиника Олдентал в продължение на около 4-6 месеца. Първото посещение обикновено изисква около 3-5 дни, а второто обикновено около една пълна седмица. Всичко зависи от индивидуалната ситуация. Имплантологът ще изготви план за лечение с импланти, който е най-подходящ за Вас.

  • Използване на най-новите технологии
  • Висококвалифицирани лекари
  • 100% доволни пациенти

Процедурата

Какво трябва да знаете?

Стъпка 1: Екстракция на зъба и поставянето на импланта в едно посещение. Понякога се поставя изкуствен костен материал на прах в празното място на извадения зъб за да има достатъчно кост да приеме импланта. Ако няма достатъчно кост в горната челюст при кътник или предкътник за слагане на импланта се поставя костен материал в мястото на извадения зъб и мембраната на синуса се премества нагоре. Това се нарича синус лифт. Това може да се определи като се погледне панорамната рентгенова снимка или компютърна томография. В повечето случаи екстракцията, поставянето на импланта и костната присадката или синус лифт може да се направят за едно посещение. След като импланта е завинтен в челюстната кост, венците се зашиват върху импланта. Отнема около 3-6 месеца импланта да се интегрира с вашата челюст преди тя да е достатъчно стабилна за да задържи надстройката и коронката. Поставянето на импланта може да се осъществи само при едно посещение, но също са необходими първоначална консултация и диагностика и посещение за отстраняване на конците, както и следоперативни прегледи.

Стъпка 2: След като имплантите са стабилизирани трябва да се върнете за да се сложат надстройката и коронката. По време на това посещение венците се отварят и се слагат надстройките към имплантите, след което се прави отливка на надстройките и околните зъби за да се изпрати в нашата лабораторията, където ще се изработят коронките. Няколко дни са нужни на лабораторията за да направи коронките, а целия процес обикновено отнема около 3 посещения при едноседмичен курс на лечение.

Искате ли да имате усмивката на мечтите си?